هر آنچه که باید درباره بتن شاتکریت بدانید + مزایا و کاربردها

بتن شاتکریت

بتن شاتکریت در ساخت سازه‌های مختلف سال‌هاست که رایج است. با این حال، روش استفاده از بتن، ترکیب مواد با آن، و ترکیب‌های مختلف بتن، به تبعیت از نیازهای مختلف هر پروژه متغیر است. به همین دلیل، در بسیاری از موارد، به‌ جای استفاده از بتن یا کانکریت، از شاتکریت بهره‌ می‌برند. احتمالاً قبلاً اسم […]