با اصول اجرای محوطه سازی خیابان آشنا شوید!

اصول محوطه سازی

محوطه سازی و طراحی مناظر، هنری در طبیعت محسوب می‌شود که با معماری و خلاقیت، یک محیط زیبا و کاربردی را در فضاهای مختلف ایجاد می‌کند. این طراحی ممکن است در یک پارک تجاری، باغ مسکونی یا حتی فضاهای عمومی اجرا شود. اگر طراحی مناظر به درستی و اصولی انجام بگیرد، در بهبود مناظر اطراف […]