با مراحل کفسازی سوله آشنا شوید + انواع آن

مراحل کفسازی سوله

پوشش های کف سوله برای کفسازی سوله و نحوه اجرای کفسازی آن باید به نوع کاربری و هدف از ساخت سوله توجه کرد؛ زیرا سوله ها باید در مقابل بیشتر بارهایی که به آنها وارد می ‌شود، مانند: وزن کالاها، ترافیک ماشین آلات، تردد، ابزار سنگین، بارهای ناگهانی و… مقاومت زیادی داشته باشند. به همین […]