کف سازی محوطه با بتن چگونه انجام میشود؟

کف سازی محوطه با بتن

کف سازی محوطه با بتن این پروسه یکی از عملیات‌های پروژه‌های ساختمانی محسوب می‌شود که عمدتاً در مراحل نهایی پروژه‌ها به اجرا در می‌آید. روش‌ها و مصالح بسیار متنوعی جهت کف سازی در بازار موجودند که باید باتوجه به نوع محوطه و هدف کاربری آن، می‌توان نسبت به انتخاب یکی از آن‌ها اقدام نمود. کف […]