ملات چسبنده بدون انقباض

داده های فنی:

درجه حرارت فرایند: کمتر از 5°C

ویژه فندانسیون ها، ساپورت های داخل سالن های تولید و برای کارهای اسمبل و مونتاژ، پرکردن بندها و اتصالات، گروت بدون انقباض و مقاومت و گیرش سریع، پر کردن منفذها در داخل سالن ها و فضای آزاد

فرآیند:

روی بستر و لایه مورد نظر را کاملاً تمیز کرده به طوریکه عاری از هرگونه ذرات ریز و خاک و موارد دیگر باشد.

فرآیند و اختلاط:

کل واحد (کیسه های 25کیلوگرمی) ملات چسبنده NEODUR را با تقریباً 3.5-3.75 لیتر آب در یک میکسر (pan- type- mixer) توسط یک همزن مکانیکی تقریباً 400 RPM برای حداقل سه دقیقه مخلوط نمائید. پر کردنNEODUR VM1/ VM3/ VM5 از یک سمت با حرکت بسیار آهسته و بدون توقف (به منظور اجتناب از ورود هوا) صورت میگیرد.

:CURING

بعد از اعمال NEODUR VM1/ VM3/ VM5، طبق استاندارد KOROTEX, DIN 1045 اسپری کنید. باید توجه داشت که درجه حرارت های مختلف بر نحوه نصب و گیرش تاثیر میگذارد.