شرح :

NEODUR USM1/3/5 دارای مقاومت اولیه می‌باشند و در هنگام استفاده افت نمی‌کنند همچنین برای پر کردن کامل زیر صفحه ستون استفاده می‌شوند .

کاربرد :

گروت مخصوص زیر صفحه ستون در جایی که بتون نباید افت داشته باشد و باید زود گیر باشد ، استفاده می‌شوند.

ویژگی ها :

  • عدم افت بتون
  • بدون کلراید
  • مقاوم در برابر نفوذ آب
  • مقاوم در برابر ضد یخ
  • دارای ترکیب همگن
  • چسبندگی بالا به بتون و فلز
  • مقاومت بالا
  • پهنا و ارتفاع ملات گروت

مشخصات فنی :

 

  NEODUR USM 5 NEODUR USM 3 NEODUR USM 1
سایز دانه بندی ها mm 5-0  mm3-0 mm1 -0
پهنا و ارتفاع ملات گروت mm80-40 mm50 -10 mm20 -5

 

میزان اضافه کردن آب در هر واحد: در حدود 3 لیتر

بازده در هر واحد :  :   در حدود 12-13 لیتر

دمای زمان اجرا : <  °c5

شاخص تورم : vol.%  1/0

مقاومت فشاری بعد از 24 ساعت : N/mm220

مقاومت فشاری بعد از 28 روز : N/mm2 60

نحوه اجرا :

سطح باید عاری از هر گونه آلودگی ، شوره سیمان ، روغن و گریس باشد . (سپس سطح به طور کامل

خیس شده باشد . ولی باید توجه داشت که آب نباید روی سطح بستر باقی بماند در این صورت ایجاد حباب در سطح پس از  اجرا اجتناب نا پذیر است)

مراقب های بعد از اجرا :

اجرا بر طبق استاندارد DIN 1045 می باشد.

دماهای متفاوت در روند سفت شدن آن اثر می‌گذارد .

بسته بندی :

در کاغذهای مخصوص 25 کیلوگرمی بسته بندی میشود .

شرایط نگهداری :

در جای خشک مانند سیمان نگهداری شود .

مدت زمان نگهداری 6 ماه می‌باشد .

تذکر :

این محصول به دلیل دارا بودن سیمان با آب ، واکنش های قلیایی میدهد ، بنابراین باید از تماس مستقیم

دست و چشم ها محافظت شود . در صورت تماس با چشم به دکتر مراجعه شود شایان ذکر است . روش های اجرایی گفته شده بر مبنای تجربه به دست آمده متخصصان این شرکت می‌باشد .

این روش ها بر اساس شرایط محلی و میزان موادی که استفاده میشود قابل تطبیق میباشد .