مصالح پوششی سخت NEODUR HE 3 METALLIC    به صورت خشکه پاش بر اساس دانه های فلزی

ضد زنگ می‌باشند . این دانه های فلزی با دانه های سخت که براساس استاندارد DIN 1100-M/02

(KORODUR WH-METALLIC) ترکیب شده اند جهت روکش سخت صنعتی با اجرای خشکه پاش

مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کاربرد :

برای کف های صنعتی به منظور بهبود سختی سطح و مقاومت در برابر سایش کف هایی که تحت تنش مستقیم در صنایع مختلف در خارج سالن هستند، قرار دارند . این محصول جهت اجرا در داخل و خارج سالن مورد استفاده قرار میگیرد .

مشخصات فنی :

ترکیبات اولیه : دانه های سخت فلزی ضد زنگ و معدنی به همراه سیمان های مخصوص

سایز دانه بندی :mm  0-2

مقاومت فشاری : C 80 ; 80 MPA

مقاومت کششی:  F 11; 11MPA

مقاومت سایشی :A 3 < 3 cm3/50cm2

مصرف : حدود kg/m2 6-8

نحوه اجرا :

NEODUR HE 3 metallic به صورت پاششی تولید میشود و برای تولیدکف های یکپارچه صنعتی که در معرض

فشار  سایشی قرار دارند ، مورد استفاده قرار میگیرند . شرط اولیه برای اجرای صحیح

NEODUR HE 3 metallic استحکام کف زیره است .

تازگی بتون اجرا شده باید در شرایطی باشد که بتوان روی آن راه رفت . به محض این که این امر محقق شد به وسیله ماله پروانه ای سطح ماله کشی میشود تا علاوه بر تراز  نمودن سطح بتون ، چسبندگی بتون این روکش سخت هم بیشتر شود . NEODUR HE 3 metallic به طور یکنواخت در شرایط خشکه پاش به کار می‌رود  بلافاصله بعد از نفوذ رطوبت در NEODUR HE 3 metallic باید سطح کار با ماله پروانه ای پرداخت شود .

ادامه روند اجرایی بسته به میزان رطوبت در NEODUR HE 3 metallic است .

پس از آن به وسیله ماله پروانه ای سطح یک دست می‌شود .

اجرا :

دماهای مختلف ممکن است بر روی اجرا و یا سخت شدن تاثیر بگذارد .باید از خشک شدن سریع کف های صنعتی

NEODUR  بر طبق استاندارد DIN 1045 جلوگیری شود .

استفاده از KOROTEX/KOROSEL بر طبق مقدار اعلام شده در مشخصات فنی آنها توصیه می‌شود .

بسته بندی و شرایط نگهداری :

بسته بندی در بسته های کاغذی 40 کیلو گرمی می‌باشد .

در جای خشک ، مثل سیمان نگهداری شود .

مدت زمان نگهداری مفید حدود 6 ماه می‌باشد .

تذکر :

این محصول به دلیل دارا بودن سیمان با آب ، واکنش های قلیایی میدهد ، بنابراین باید از تماس مستقیم

دست و چشم ها محافظت شود . در صورت تماس با چشم به دکتر مراجعه شود شایان ذکر است . روش های اجرایی گفته شده بر مبنای تجربه به دست آمده متخصصان این شرکت می‌باشد .

این روش ها بر اساس شرایط محلی و میزان موادی که استفاده میشود قابل تطبیق میباشد .

توضیحات بیشتر ، راهنمای فرآیندی ، متون مناقصه و گواهینامه های تست شده روی سیستم های مختلف صنعتی کرودور ، کف پوش سخت کرودور ، ملات های خشک کرودور و محصولات ویژه و به خصوص قابل دسترس و درخواست میباشند .