شرح:

عامل کیورینگ بر مبنای رزین ترکیبی

محافظت سطحی برای روکش های صنعتی و سخت KORODUR در برابر خشک شدن سریع و قبل از موقع

کاربرد:

طبق استاندارد DIN18353 کف های صنعتی و  DIN18560 روکش های کف ها در ساختمان سازی روکش ها باید در برابر خشک شدن سریع و منظم محافظت شوند.

این فقط ترکیب صحیح مصالح سخت ملات و مهارت های انسانی نبوده بلکه کیورینگ درست که کیفیت کف KORODUR را تعیین میکند به ویژه در درجه حرارت های بالا و رطوبت پائین هوا.

این شرایط ، میزان تبخیر روکش های به تازگی نصب و اجرا شده را افزایش میدهد و به همین سبب نیاز به کیورینگ ( توسط) با KOROTEX دارد.

KOROTEX:

از سریع خشک شدن روکش جلوگیری کرده و به تکمیل هیدراسیون کمک کرده و سختی و پایداری سطح را افزایش میدهد. ثابت شده که کیفیت آن همراه با روکش های سخت KORODUR بسیار عالی بوده و شامل هیچگونه مواد شیمیایی مضر نمیباشد ( از قبیل کلراید) KOROTEX، امولسیون روغن،  موم یا پارافین نمیباشد.

داده های فنی:

شکل و پایداری: مایع

رنگ: سفید

چگالی: 1.02g/cm3

حداقل درجه حرارت عملیاتی: 5°c<

مدت زمان اثرBarrier effect: بعد از هفت روز 77% فاقد یون کلراید

دستورالعمل و روش کاربرد:

KOROTEX باید به صورت غیررقیق( رقیق نشده) در آخرین مرحله بعد از صاف و صیقل شدن کف KORODUR پاشش و اسپری شود و باید مانند یک لایه نازک بر روی سطح روکش تازه به کار رود.

مشابه فرایند پاشش رنگ باید دقت نمود که در یک مکان بیش از حد KOROTEXپاشیده نشود.

تجهیزات استاندارد پاشش و اسپری با نازل های مناسب برای اعمال و کاربرد KOROTEX مناسب میباشد. تمام این تجهیزات باید بعد از استفاده به دقت با آب شسته شوند. به عنوان آلترناتیو میتوان از یک lambskin Roller استفاده کرد.

میزان مصرف:

تقریباً 120-150g/m2

نکات ایمنی:

مواد بی خطر طبق قوانین مواد خطرناک

کالای بی خطر طبق قوانین مواد خطرناک

انبارداری:

به خوبی سربسته و ضدیخ زدگی می باشد.

عمر مفید نگهداری حداقل یک سال در شرایط صحیح انبارداری

بسته بندی و تحویل:

قوطی های استاندارد 33کیلوگرمی، واحد های بزرگتر طبق درخواست تهیه می شوند.