کاربرد:

رزین ترکیبی مایع جهت استفاده در کف صنعتیKORODUR- KOROTAN

عامل ثانویه برای فرایند روکش های سخت korodur یک لایه ای روی بستر بتون تازه و سخت شده و همچنین برای سیستم های دولایه ای.

به عنوان افزودنی در انواع روکش ها

خواص:

  • اثر و خاصیبت بالای تفرق و پلاستیسته کردن
  • خنثی سازی و بی اثر کردن جداسازی های آب، ملات تازه را پایدار و متجانس میکند.
  • قابلیت اتصال و پیوند را نسبت به زمین و لایه های زیرزمینی افزایش میدهد.
  • قدرت و مقاومت ملات تازه را شتاب داده و سیکل زمانی عملیات را کاهش میدهد.
  • بهینه سازی چگالی
  • مقادیر مقاومت های فشاری و کششی را افزایش میدهد
  • انقباض و جذب آب ملات روکش را با توجه به پایداری و استحکام اولیه تا 25% کاهش میدهد.
  • همچنین مناسب برای سالن های مرطوب
  • بی ضرر از لحاظ فیزیولوژی، غیرقابل اشتعال، کالایی بی خطر بوده و برای محیط زیست مضر نمیباشد.

مقدار مصرف:

مطابق کاربرد KOROTAN نسبت آب- سیمان را میتوان در همان استحکام و پایداری، کاهش دادو استحکام آن را در یک نسبت ثابت آب- سیمان میتوان تنظیم کرد.

مقدار KOROTAN که باید افزوه شود:

برای روکش های سخت یک لایه korodur بر روی بستر بتونی fresh- on fresh تقریباً یک درصد1% وزن سیمان. برای سیستم های مربوط به روکش های دیکر: 1 الی 2 درصد وزن سیمان، بستگی به استحکام اولیه، نوع سیمان و نوع مصالح سخت دارد.

برای روکش های سخت KORODUR- KOROTAN یک لایه دو درصد وزن سیمان.

داده های فنی:

ثبات: مایع

رنگ: سبز

مقدا-ph: تقریباً 9

چگالی:(1-13)g/cm3 

درجه حرارت فرایند: >5°c

نگهداری:

در مقابل سرما و گرما محافظت شود. دوره مفید نگهداری حداکثر 6ماه.

بسته بندی و تحویل:

در قوطی های پلاستیکی30کیلوگرمی

در ظرف های 200 کیلوگرمی