شرح:

KOROPLAN PC یک ماده یک جزئی و فاقد حلال و یک رزین دیسپرسیون ترکیبی و قابل رقت در آب می باشد.

کاربرد:

مکان های باز و سربسته؛

KOROPLAN PC به عنوان پرایمر روی زیرلایه ها  و بسترهای صاف، متراکم، متخلخل و به ویژه روی بتن، سیمان و پوشش های فاقد آب، بسیار مناسب میباشد.

افزودن KOROPLAN PC به ملات در شرایط فشارهای ناشی از حرارت در مکان های باز توصیه می شود. در مواردی که موقعیت بستر و لایه مشخص نمیباشد. ( 1-1.5N/ mm2 مقاومت و نیروی اتصال و چسبندگی)

داده های فنی:

رنگ: سبز

درجه حرارت فرایند: 5°C<

درجه حرارت سطح: 5°C<

مصرف به ازای هر مترمربع: 50 تا 200 گرم بستگی به میزان جذب بستر و لایه زیرین دارد.

مدت زمان خشک شدن: بستگی به میزان جذب لایه زیر و شرایط آب و هوایی دارد.

درجه خطر: طبق VbF و GefStoffV هیچ برچسب و علامتگذاری نیاز نمیباشد

گواهی:  DIN EN ISO 9001:2000

خواص:

  • مقاومت اتصالی و پیوندی (bond strength) را بهبود می بخشد.
  • مناسب برای سیستم های حرارتی زیرکف می باشد.
  • بازدهی بسیار خوب

نحوه فرایند:

بستر: بستر زیر باید در برابر فشار و کشش مقاوم بوده و در مقابل فشار تاب آورده و خشک و فاقد هرگونه آلودگی و هر عامل جداکننده دیگری باشد. لایه های جدا کننده ، لایه های زینترینگ (sintering layers)و مشابه آن باید به صورت مکانیکی با ابزار کار مناسبی برداشته و جدا شوند.

شرایط و قوانین DIN 18365, DIN 18560 اعمال می شوند.

فرآوری/ اختلاط KOROPLAN PC  را قبل از استفاده خوب بهم بزنید با توجه به نوع کاربرد، پرایمر باید رقیق شود( نسبت اختلاط را ببینید) KOROPLAN PC را توسط غلتک ، براش یا شیشه پاک کن ((squeegee به کار ببرید و به منظور اجتناب از تشکیل حباب در پوشش و کوتینگ، پرایمر باید یک روز قبل از نصب و اجرا در یک نسبت اختلاط 1:4 – 1:3 به کار برده شود. دقیقاً در زمانی که نصب و اجرای KOROPLAN DUR یا KOROPLAN SLC-10 انجام میپذیرد. KOROPLAN PC باید خیس شود. در شرایط کاربرد آن روی لایه ها و پوشش های بدون آب بگذارید برای حداقل دو روز خشک شود.

نسبت اختلاط:

روی بستر و زیرلایه های متراکم و فشرده، به صورت غیررقیق

روی بستر های با قابلیت جذب بالا به نسبت 1:3( آب: KOROPLAN PC)

روی پوشش های بدون آب به نسبت 1:1( آب: KOROPLAN PC)

بسته بندی:

قوطی های پلاستیکی 10 کیلوگرمی

ذخیره و نگهداری در انبار:

در مکان خنک، خشک نگهداری شده و نباید یخ بزند

عمر مفید نگهداری یکسال، همچنین برای قوطی هایی که باز شده و دوباره بسته شده اند.