مصالح پوششي سخت NEODUR HE40 يك پوشش سيماني آماده براي استفاده بر مبناي مصالح سخت KORODUR طبق استاندارد DIN 1100 – A 0/5 مي باشد كه در يك لايه يا دو لايه براي حالت ها و موارد با فشار و تنش سنگين طبق استاندارد DIN 18560 ، قسمت هفتم و طبق كلاس نيرو و استحكام ZE 65 A/F به كار مي رود .

كاربـرد :

براي توليد پوشش سخت در صنايع نساجي ، صنايع غذايي و كشتارگاه ها و سرد خانه ها، صنايع شيميايي و پلاستيكي ، صنايع دارويي و آرايشي ، فروشگاه هاي بزرگ و انبار ها ، پاركينگ ها و پياده روها، سالن هاي توليد و كارگاههایی كه درمعرض تنش ها و فشارهاي نیمه سنگين قراردارند و در رنگهاي مختلف و متنوع بصورت ساب خورده و بدون ساب استفاده مي گردد .

خـواص :

 • مقاوم در مقابل بنزين ، روغن هاي معدني ، حلال ها .
 • ضريب مقاومت متوسط در مقابل سايش و فرسودگي .
 • ضد آب ، مناسب براي فضاها و سالن هاي مرطوب .
 • مقاوم در مقابل ليفت تراكهای چرخ لاستیکی .
 • ضد لغزش و غيرقابل سرخوردگي .
 • مقاوم در مقابل انواع ضد يخ .
 • غيرقابل شارژ الكترواستاتيكي .
 • بدون كلرايد .
 • بي ضرر از لحاظ فيزيولوژيكي .
 • چگالي سطحي بسيار بالا .
 • كيفيت يكنواخت بواسطه كنترل كارخانه و بيرون از آن .

فرآينـد :

فرآيند FRESH – ON – FRESH : بستر بتون بايد حداقل  B25،طبق استاندارد DIN 1045 باشد . بستر بتون تازه با يك ديسك ( Float Disc )

تسطيح مي شود. NEODUR HE40 در يك ميكسر با آب مخلوط شده تا اينكه يك حالت پلاستيسته پايدار بدست آمده وتسطيح شده و در همان زمان صاف و صيقلي مي شود .

بر روي بستر بتون سخت شده :

بستر بتون از قبل آماده شده و با كلاس نيروي حداقل B25 بايستي از قبل فرزكاري شود . سطح موردنظر بايد عاري از هرگونه ترك و

شكاف و منافذ شكنندگی باشد. روي سطح مات و مرطوب ، مخلوط پيونديHB5 KORODUR به طور يكنواخت اعمال مي شود.

نصب NEODUR HE40  با دستور العمل هاي مربوط به FRESH-TO-FRESH انجام مي پذيرد ، كه در اين مرحله نصب را  مي توان تقريباً بدون بند و اتصال انجام داد .

شرايط نگهداري :

خشك ، مانند سيمان ، دوره نگهداري مفيد تقريباً 6 ماه .

داده هاي فني :

مقادير تست طبق DIN 1100 .

مشخصات فني NEODUR HE40
مقاومت كششي N/mm2 ، بعد از 28 روز ≥ 6
مقاومت فشاري N/mm2 ، بعد از 28 روز ≥ 40
ساييدگي cm3 ، به ازاي 50 cm2 ≤ 9
مصرف مواد Kg در هر m2 در هر mm ضخامت لايه تقريباً 2.10
قطر گرانوله mm 0-5
ضریب سختی 6 Mohr

فرآيند / مصرف NEODUR HE40  :

گروه تنش طبق جدول 1، قسمت 7

DIN 18560

ضخامت هاي لايه مصالح سخت طبق قسمت 7 DIN 18560 ضخامت هاي اسمي مصرف NEODUR HE 65
I (سنگين) 15mm 32kg/m2
II (متوسط) 10mm 21kg/m2
III (سبك) 8mm 17kg/m2

    طبق DIN 1100 مربوط به گروه مصالح سخت M (فلزي) ، NEODUR HE40 در كيفيت HE 40 SVS 3 موجود است .

طبق DIN 1100 مربوط به گروه مصالح سخت KS (كوراندوم/سيليكون) ، NEODUR HE40 در كيفيت HE40 SVS 1.5 موجود است.