دیر گیر SET CONTROL-

شرح محصول :

SET CONTROL ماده افزودنی با کیفیت بسیار بالاست که زمان گیرش ملات ترمیمی RAPID SET را کند می‌کند.

نحوه استفاده :

  1. دیر گیر: زمان گیرش سیمان را کند می‌کند و برای افزایش زمان اجرایی محصولات RAPID SETسرعت سفت می شود ، مورد استفاده قرار میگیرد .حلال محصول دیرگیر آب است .اضافه کردن یک بسته SET CONTROL به یک بسته 25 کیلوگرمیکاهش زمان گیرش ممکن است به ویژگی فیزیکی بستگی داشته باشد (مثل دمای هوا) .محصول SET CONTROLرا میتوان با محصول FLOW CONTROL ترکیب کرد .روان کننده- FLOW CONTROL
  2. درست کردن یک Batch نمونه برای رسیدن به خواص مورد انتظار در محل پروژه پیشنهاد می‌شود .
  3. بتن ، سیمان و ملات زمان گیرش را 20 دقیقه افزایش خواهد داد .
  4. نباید بیش از 4 بسته در هر 25 کیلوگرم کیسه ملات ترمیمی RAPID SET استفاده شود .
  5. نحوه اجرا :
  6. و اغلب در جاهای وسیع یا در هوای گرم وقتی سیمان به طور طبیعی به

شرح محصول :

روان کننده ماده افزودنی است که به طور قابل ملاحظه ای میزان روان کنندگی ملات ترمیمی

RAPID SET را بهبود می‌بخشد .

نحوه استفاده :

روان کننده به طور قابل توجهی میزان روان کنندگی ترکیبات را بهبود می‌بخشد.

ترکیب سفت بتون را روان و پخش آن را تسهیل می‌کند.

وقتی روان کننده به عنوان جایگزین آب در زمان میکس کردن استفاده شود مقاومت ترکیب را افزایش می‌دهد .

در هنگام استفاده از روان کننده اسلامپ مورد نیاز40-20% آب کمتر  میکند .

 

نحوه اجرا :

حلال محصول روان کننده آب است یا به صورت پودر به طور مستقیم در ملات ترمیمی RAPID SET در مرحله اول میکس کردن اضافه می‌شود .

نباید بیش از 4 بسته در هر 25 کیلوگرم کیسه ملات ترمیمی RAPID SET استفاده شود .

میزان روان کنندگی ممکن است به ویژگی های فیزیکی بستگی داشته باشد . (مثل دمای هوا )

درست کردن یک Batch نمونه برای رسیدن به خواص مورد انتظار در محل پروژه پیشنهاد می‌شود .

محصول FLOW را میتوان با محصول دیر گیر و زود گیرترکیب کرد .

 

زودگیر FAST

شرح محصول :

زود گیر ماده افزودنی با کیفیت بسیار بالا که زمان گیرش ملات ترمیمی RAPID SET را سرعت می‌بخشد.

کاربرد محصول FAST  در هوای سرد میباشد و یا برای پروژهد هایی که به زمان گیرش سریعی نیاز دارند

مورد استفاده قرار می‌گیرد .

نحوه استفاده :

FAST  زمان گیرش محصولات RAPID SET بتن ، سیمان و ملات  را سر عت میبخشد .

نحوه اجرا :

حلال محصول زود گیر آب است

نباید بیش از 4 بسته در هر 25 کیلوگرم کیسه ملات ترمیمی RAPID SET استفاده شود .

سرعت زمان گیرش به ویژگی های فیزیکی بستکی دارد . (مثل دمای هوا )

درست کردن یک Batch نمونه برای رسیدن به خواص مورد انتظار در محل پروژه پیشنهاد می‌شود .

محصول زودگیر  را میتوان با محصول روان کننده  ترکیب کرد .