کلیـه قسـمت های یک ساختـمان در معرض انواع سایش و خوردگی قرار دارد . بـدون شک در این میـان کف ساختـمان با توجه به کاربـری خاص خود ، درمعرض بیشتـرین عوامل فرسایشـی است .

با توجه به این مهم انتخاب مقاومترین ، سخت ترین ، با دوام ترین و در عین حال قابل قبول ترین نوع پوشش از نظر هزینه ، همواره مورد توجه مصرف کنندگان مختلف بوده است . اجرای متجاوز از 250 میلیـون مترمربع روکش کرودور در اکثر کشورهای دنیا تاکنـون ، نمایـانگر توفیـق عـمومی مطلوب این محصول است .
در ایران نـیز روکـش های صـنعتی کرودور به دلیـل دریافت لیـسانس 
انحصاری تولیـد و فروش در کل منطقه خاورمیانه در سال 1382 ودر پی آن احداث کارخانه تولـید این محصول در یزد به نام “بتن سخت آریان” و تولید صددرصد داخلی این محصول با دستگـاه های تمام اتوماتیک و نظارت عالیه کرودور آلمان از یک طرف و عمر بالا و گارانتی چندین سـاله ، اجرای سریع و کاهش چشمگیر هزینه های تعمیرات و نگهداری این محصولات از طرف دیگر ، باعث شده تا استـفـاده از این محصـول درمیـان انواع روکـش های صنعتـی مشـابـه در ایـران و در کل منطقه خاورمیانه ، از نظر اقتصادی کاملاً توجیـه پذیر باشد .

استفاده از روکشی به عنوان حفاظ بر روی بتن که از جنس خود بتن نیز باشد امری اجتـناب ناپـذیر می نماید. روکشی سخت که در برابر تنش ها ، سایشها، خورنده ها و حلال ها، تغییرات دمایی و سایر عوامل فرسایشی از بتن زیرین خود حفاظت کند.

همواره بایستی این مسأله را در نظر گرفت که هر چند بتن با تـمام هزینه ها و مواد اولیـه ای کـه ساخته می شود و صـرف هزیـنه و زمان بسـیار می تواند دارای مقاومت فشاری قابل قبولی باشـد و هر چند می توان مقاومت کششی پایین آن را با آرماتور گذاری برطرف نمود اما باید برای بالا بردن مقاومت بتنی که در کف استفاده می شود راه حلی اندیشیده شود.

حفظ تمام هزینه ها و در نظر گرفتن این نکته که، بتن از سطح آسیب می بیند ما را بر آن می دارد تا از پوشش هایی برای محافظت از سطح بتن استفاده کنیم .

شرکت بتون سخت آریان تحت لیسانس کرودور آلمان از سال 1383 فعالیـت خود را با هدف ارتـقاء کیفیت کف های صنعتـی و ساختمانی با استـفاده از دانش روز و استـفاده از روکش های سخـت صنعتی کرودور آغاز کرده اسـت . پروژه های اجرا شـده درصنایع سنگین(هپکو)، غـذایی(شام شام ) ، دارویی (تهران دارو)، کشـتارگاه ها ، سردخانه ها (کاله و پگاه دامداران)، پارکینگ ها (برج بهشهر) و پیاده رو سـازی ها (خیابان ولی عصر) نمـونه هـایی از کارهای انجام شده توسط این شرکت است .