کف های بتونی در صورت وجود کیفیت استاندارد عمری بالا خواهند داشت. ولی در صورت ایرادات فنی در بتون ریزی و … ترک خوردگی و کچل شدن بتون امری اجتناب ناپذیر می باشد. مواد سخت بتونی این شرکت (تحت لیسانس کرودور آلمان) گزینه ی خوبی جهت ترمیم و یا ماندگار کردن کف های بتونی قدیمی می باشد.