• کوارتز جهت بالا بردن مقاومت فشاری سطح
  • سرباره های مختلف جهت رسیدن به مقاومت کششی بالا
  • کوراندرم و SiC جهت ایجاد مقاومت سایشی بالا