علاوه بر روکش های بتونی سخت کرودور،  تیم تحقیق و توسعه ، سیستم ها دیگری از کفپوش های صنعتی را ایجاد کرده است .

این سیستم ها مرکب است از :

  •  روکش سخت KOROTAN در یک لایه
  •  روکش بتونی کرودور ، رنگی ، با پرداخت صیقلی(GROUND FINISH)
  •   اسلاب های کرودور به عنوان یک سیستم کفپوش های صنعتی متحرک و قابل جابجایی
  •   کاشی های بتنی سخت کرودور به صورت زبر یا صیقلی
  •  کف صنعتی KORODUR PLUS اصلاح شده با رزین که در یک لایه بکار برده می شود
  •  سیستم های رزین ترکیبی DUROP برای کف های صنعتی و جاده سازی