شرکت کرودور آلمان از سال 1936 با اجرای بیش از 250,000,000 متر مربع کف سازی یـکی از با سابقه ترین شرکت های کف سازی دنیـا است.

شماری از کشورهای دارای نمایندگی کرودور؛ ایران، ترکیه، استرالیا، امریکا،مصر، چین، هند، قزاقستان،الجزیره،برزیل، آرژانتین و …