کلیه عوامل درگیر پروژه های صنعتی(شامل استفاده کننده نهایی ، مالک ، مهندسین طراح و آرشیتکت ، پیمانکاران و … ) از سیستم کفپوش بتن سخت کرودور بهره مند میشوند.

مهندسین مشاور:

 •  بالاترین کیفیت ممکن
 •  کاهش ضخامت بتن ، کاهش هزینه
 •  حداقل نمودن انقباضهای پلاستیکی و کیورینگ در کف
 •  عدم پیچ خوردگی و چین و چروک در سطح
 •  ایجاد سطحی بسیار یکنواخت و تراز
 •  بالاترین مقاومت فشاری و کششی در سطح

مالکین :

 •  کاهش هزینه های تولیدی ، بهره برداری
 •  کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری کف
 •  افزایش سختی سطح و ضد گرد و غبار بودن کف
 •  اجرای سریعتر
 •  داشتن سطح کاملاً یکنواخت و تراز

پیمانکاران:

 •  استفاده از بتن با عیار پایین تر 
 •  استفاده بهینه از نیروی انسانی 
 •  حذف یا کاهش تاخیرات زمانی 
 •  روش اجرای کنترل شده 
 •  با توجه به اینکه سرعت عمل در اجرای مواد کرودور بسیار سریعتر می شوند ، احتمال آسیب دیدن سطوح اجرا شده بسیارکم می باشد 
 •  زودتر رسیدن به زمان بهره برداری یا نصب