گروه فشارهای بار مکانیکی با توجه به استاندارد (1990) 18560 Part 7 , DIN

فشارهای بوجود آمدهبدلیل فعالیتهای اجرایی و تردد افراد پیاده تجهیزات متحرک و حمل کننده و نوع تایر(*) گروه فشاری
تولید ، اصطحکاک و لغزش ماشین آلات ، جا به جایی ومواد با استفاده از لیفتراکهای فلزی ، تردد افراد پیاده بیش از 1000 نفر روز بر کف فلزی پلی آمید سنگین (I)
چرخش یا لغزش چوب ، رول کاغذ و پلاستیک و تردد افراد پیاده بین 1000 تا 100 نفر در روز بر روی اورتان ، الاستومر و لاستیک متوسط(II)
سالنهای مونتاژ ،  تردد افراد حداکثر تا 100نفر در روز بر روی کف تایرهای جامد و پنوماتیک سبک(III)

 

این طبقه بندی مربوط به تایرهای تمیز می باشد ، سنگ ریزه های موجود در تایر ، وجود کثیفی و براده روی تایر تنش ایجاد شده بر کف را افزایش می دهد.

فرآیند/مصرف

گروه تنش طبق استاندارد DIN18560 , part 7 ضخامت ها ی لایه مصالح سخت مقدار مصرف ( کیلوگرم در مترمربع)
سنگین (I) 15  میلیمتر  37.5kg/m2
متوسط(II) 10میلیمتر 25kg/m2
سبک(III) 5-3میلیمتر 7-11kg/m2